Historie

De historie van vuurwerk

History of fireworksZeg je vuurwerk, dan zeg je China. Het land waar het allemaal begonnen is. Of in ieder geval, waar we denken dat het begonnen is, want het is nog altijd niet zeker. Onderzoekers denken dat het eerste vuurwerk werd gemaakt door de Bengalen (inwoners van het huidige Bangladesh) en niet door de Chinezen.

Wat we wel weten is dat de Chinezen vanuit de historie de grootverbruikers zijn. Vuurwerk is onderdeel van de Chinese cultuur en tot op de dag van vandaag gebruiken ze het op vele festivals. Een van de belangrijkste redenen voor de Chinezen om het in het verleden te gebruiken was om boze geesten te verdrijven.

Maar de militairen gebruikten het tijdens de oorlogen ook voor verlichting van terreinen of het geven van signalen. De Chinezen vonden vroeg in de 13e eeuw het buskruit uit, het belangrijkste bestanddeel van vuurwerk. Vlak nadat de Chinezen het buskruit hadden ontdekt, deden ze er al proeven mee. Uit de proeven kwamen verschillende soorten vuurwerk voort. Het Chinese vuurwerk werd vooral gemaakt in de stad Liuyang, waar wetenschappers werkten aan de speciale effecten en kracht van het explosieve goed (bron: Wikipedia).

Historie knalvuurwerkVuurwerk vond na de ontdekking snel zijn weg naar Europa. Hier was het echt een statussymbool. Een vertoning van macht en rijkdom. Al snel werden spektakels met vuurwerk opgevoerd, onder meer aan het Hof van Versailles. En ook in Nederland maakten we graag gebruik van vuurwerk, bijvoorbeeld bij de feestelijkheden op de Dam in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Münster.

De exacte samenstelling van vuurwerk werd aanvankelijk geheim gehouden. Pas in de negentiende eeuw was de scheikundige kennis zo groot dat ook hier werd geëxperimenteerd met verschillende vormen van vuurwerk. Het huidige vuurwerk is inmiddels heel anders dan acht eeuwen geleden, maar de hoofdbestanddelen zijn nog hetzelfde (bron: http://historiek.net).

Comments are closed.