Over Vrolijk Vuurwerk

Doelstelling Vrolijk Vuurwerk

In juli 2013 is Sebastiaan Oudshoorn gestart met Vrolijk Vuurwerk. Het doel van Vrolijk vuurwerk is om de mensen die het zelf niet kunnen betalen toch van een leuk vuurwerkpakket te voorzien. In 2013 deden we dit via lokale voedselbanken. Vrolijk Vuurwerk doneerde aan de mensen van de voedselbank een vuurwerkpakket. De voedselbanken zelf gaven geen geld uit aan het vuurwerk. In 2014 en 2015 blijkt dit niet haalbaar vanwege het negatieve imago van vuurwerk. Vuurwerkimporteurs willen graag doneren, maar er is helaas geen overkoepelende instantie die met Vrolijk Vuurwerk wil samenwerken om het vuurwerk bij de juiste mensen terecht te laten komen. Aangezien Sebastiaan 95% van de werkzaamheden zelf uitvoert is het niet mogelijk om zelf op persoonlijke titel alle aanvragen te controleren.

Bij de start van Vrolijk Vuurwerk was de doelstelling om in 2013 ongeveer 100 gezinnen in Amersfoort van gratis vuurwerk aan te bieden. Door de vele positieve reacties van importeurs en winkeliers is het dit jaar zelfs mogelijk om 300 gezinnen in Amersfoort en 120 gezinnen in Meppel van een leuk pakket te voorzien. De belangrijkste doelgroep zijn de gezinnen met kinderen onder de 18 jaar.

Waarom gezinnen met kinderen?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hechten veel waarde aan het vuurwerk afsteken. Vaak gebeurt dit met een groepje vrienden. Als iemand vanwege geldgebrek niet mee kan doen met zijn vriendengroep zie je vaak dat dat sociale gevolgen heeft en het plezier en geluk van het kind beïnvloed wordt. Omdat de oprichter zelf weet hoeveel plezier hij als kind aan vuurwerk heeft beleefd en nu nog steeds beleeft, heeft hij besloten deze situatie aan te pakken.

Veiligheid voorop

Vuurwerk is alleen Vrolijk als er geen ongelukken gebeuren. Daarom besteden wij in ieder pakket extra aandacht aan veiligheid. Alle pakketten bevatten naast vuurwerk ook een vuurwerkbril, een aansteeklont en een flyer met extra veiligheidstips.

Vrolijk Vuurwerk ontvangt geen subsidie

Vrolijk Vuurwerk ontvangt geen subsidie en geen geldelijke donaties in welke vorm dan ook. Vrolijk Vuurwerk is te zien als een doorgeefluik. Zij brengt de voedselbanken en de vuurwerkbranche met elkaar in contact. Dit alles met het uiteindelijke doel om de gezinnen die het zichzelf niet kunnen veroorloven toch van vuurwerk te voorzien. En zo bij te dragen aan een Vrolijk Oud & Nieuw.

Social Media

Uiteraard zijn wij ook te volgen via Facebook en Twitter.

 

Comments are closed.